Siekiery jako nogi od stołu

Drewniany stół składający się z blatu wykonanego z szerokiej deski wyciętej z drzewa. Za nogi w tym stole odpowiadają siekiery. Połączenie, które w jasny sposób daje do zrozumienia, że stół wykonany jest z prawdziwego drewna. Blat nie jest obrobiony na końcach, dlatego została tam kora.

 

źródło: http://thechive.com/